Když není šéf v práci 2…

...

Když není šéf v práci…

...

Vysvětli to šéfovi!

...